Kisah Lelaki Yang Melaknat Iblis

Dunia Nabi ~ Pada suatu masa, ada seorang lelaki yang selalu melaknat iblis, setiap harinya ia melaknat iblis  sebanyak seribu kali.

Pada suatu malam, lelaki itu tertidur, tiba-tiba seseorang membangunkannya dan mengatakan bahwa tembok rumahnya akan runtuh dan menimpanya. Setelah  terbangun lelaki itu bertanya. ”Siapakah kamu yang telah membangunkan aku”? Ia menjawab “Aku adalah iblis.” Lelaki itu bertanya kembali. ”Mengapa engkau membangunkan aku?” Iblis  menjawab, ”Sungguh aku  mengetahui  kedudukan syuhada disisi Allah swt. Apabila engkau meninggal, aku takut engkau akan memperoleh karunia seperti halnya  karunia yang diperoleh para syahada.


Demikianlah iblis selalu khawatir bila manusia memusuhi mereka dan taat kepada Allah, segala cara akan mereka lakukan untuk menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Ta’ala.

Dalam surat Al-Araf ayat 16 dan 17, Iblis  bersumpah menyesatkan manusia. Iblis menjawab, “Karena Engkau  telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dan dari kanan dan kiri mereka. Dan Engkau tidak  akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat)

Iman yang teguh menghalangi manusia untuk melakukan kejahatan.

Sumber : Seni Peneguh Iman Islami oleh Sugiasih, S.Si.
loading...
Kamu sedang membaca artikel tentang Kisah Lelaki Yang Melaknat Iblis Silahkan baca artikel Dunia Nabi Tentang Yang lainnya. Kamu boleh menyebar Luaskan atau MengCopy-Paste Artikel ini, Tapi jangan lupa untuk meletakkan Link Kisah Lelaki Yang Melaknat Iblis Sebagai sumbernya

Kisah Nabi Lainnya