Kisah Sahabat Nabi Hijrah ke Ethiopia

Dunia Nabi ~ Setalah orang-orang Quraisy merasa bahwa usaha-usaha mereka untuk melunakkan Abu Thalib tidak berhasil, maka mereka melancarkan bermacam – macam gangguan – gangguan dan penghinaan kepada Nabi dan memperhebat siksaan- siksaan diluar peri kemanusian terhadap pengikut-pengikut beliau. Akhirnya Nabi tak tahan melihat penderitaan sahabat-sahabatnya lalu menganjurkan agar mereka hijrah ke Habsyah ( Absinia) yang rakyatnya menganut agama Kristen dan Rasul mengetahui bahwa raja Habsyah  yaitu Najasyi yang dikenal adil. 


Maka berangkatlah rombongan pertama yang terdiri dari sepuluh orang laki-laki dan empat orang perempuan. Kemudian disusul oleh rombongan-rombongan yang lain hingga mencapai hampir seratus orang. Di antaranya Utsman bin Affan beserta istirinya Rukayah (Puteri Nabi), Zubair bin Awwam, Abdulrahman bin Auf, Djafar bin Abu Thalib dan lain-lain. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelima sesudah Nabi Muhammad saw menjadi Rasul pada tahun 615 Masehi.

Setibanya di negeri Habsyah mereka mendapat penerimaan dan perlindungan yang baik dari rajanya. Sikap baik yang ditunjukkan raja Najasyi membawa kegelisahan orang Quraisy, karenanya mereka mengutus Amru bin Asah dan Abdullah bin Rabiah yang meminta agar mengembalikan orang-orang Mekkah yang hijrah itu namun permintaannya ditolak oleh raja.

Sementara itu Rasulullah, tetap tinggal di Mekkah, menyeruh kaumnya masuk dalam agama Islam walaupun gangguan bertambah sengit. Seorang demi seorang pengikut beliau bertambah, berkat rahmat Allah masuklah mereka dalam agama Islam pada masa ini dua orang pemimpin Quraisy yang sangat perkasa yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar Bin Khatab. Kedua orang ini pada mulanya penentang agama Islam yang amat keras. Kehadiran mereka dalam barisan Islam menghidupkan semangat kaum Muslimin, karena mereka akhirnya menjadi benteng agama Islam. Masuknya Umar  dalam agama Islam itu menimbulkan kejengkelan dan reaksi yang kuat di pihak Quraisy. Oleh sebab itu mereka memperhebat usaha-usaha mereka untuk melumpuhkan gerakkan Nabi Muhammad saw.

Referensi : hizbut-tahrir.or.id
loading...
Kamu sedang membaca artikel tentang Kisah Sahabat Nabi Hijrah ke Ethiopia Silahkan baca artikel Dunia Nabi Tentang Yang lainnya. Kamu boleh menyebar Luaskan atau MengCopy-Paste Artikel ini, Tapi jangan lupa untuk meletakkan Link Kisah Sahabat Nabi Hijrah ke Ethiopia Sebagai sumbernya

Kisah Nabi Lainnya